Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget i Ekopark Halle-Hunneberg, är ett upplevelsecentrum
som berättar om älgen, bergens natur, fängslande kulturhistoria och kungajakt.
I
museets ekoparks-utställning finns nyttig information om sevärdheter och aktiviteter som inspirerar till utflykter.
Välkommen till bergens fascinerande värld!


Kungajaktmuseet Älgens Berg (Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB), beläget på Bergagården, Hunneberg, invigdes av Hans Majestät Konungen den 30 oktober 2001. För museets verksamhet ansvarar Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB som också är ett av Vänersborgs kommun helägda bolag. Fastigheten ägs av kommunens fastighetsbolag.
Idén att bygga ett ”älg- och viltmuseum” härrör till 1980-talet då tillgången på älg var mycket stor på Halle- och Hunneberg. Även den unika kungajakten, som ägt rum på bergen i mer än hundra år samt bergens rika kulturhistoria samt säregna natur och kultur låg till grund för byggnationen av museet. 

Samarbetpartners

Realgymnasiet

I augusti 2019 öppnade Realgymnasiet skola i Trollhättan. Vi på Kungajaktmuseet Älgens berg är stolta samarbetspartners för inriktningen Natur och Äventyr.
Mer om utbildningen kan du läsa om här

Platåbergens Geopark

Lager av historia – I geoparken hittar vi geologiska fenomen och platser som bara finns här eller på ett fåtal platser i världen, som tex; peneplanet (urbergsytan) med sina släta berghällar, platåbergen som med sina unika berglager reser sig ur slättlandskapet och istidsavsättningar som skapar ett makalöst landskap. Denna geologi har också skapat förutsättningar för varierande flora, artrik fauna, spännande kultur- och industrihistoria och aktivt friluftsliv. Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner; Grästorp, Vänersborg, Trollhättan, Lidköping, Götene, Skara, Falköping, Skövde och Mariestad.Miljöpolicy

Kungajaktmuseet Älgens Berg är byggt och format av berget själv i ekologisk anda, där timmer, glas och rymd skapar en härlig och unik atmosfär. 

I museets dagliga verksamhet samt i dess strategiska arbete pågår en ständig strävan med ambition att utveckla hela verksamheten och dess produktutbud på ett sätt som främjar natur och kulturmiljön på ett varsamt vis.

Ett besök på Kungajaktmuseet Älgens Berg kommer därför inte bara vara en oförglömlig och naturlig upplevelse, utan också ett viktigt bidrag till en ekologisk hållbar utveckling. Vi vill, genom vår filosofi, skapa medvetenhet och bidra till ett aktivt val hos besökaren vilket vi önskar skall leda till att minimera det ekologiska fotavtrycket. Tillsammans med våra besökare hjälps vi åt att bevara den unika miljö de har kommit för att uppleva. 

Ett fortgående arbete är att stärka varumärket Kungajaktmuseet Älgens Berg och profilera varumärket på ett sådant sätt att det starkt relateras till ekologiskt tänkande och hållbar utveckling. I vår verksamhet använder vi så långt det är möjligt närproducerade samt miljöcertifierade produkter.  Vi jobbar för att förlänga säsongen för att få en mer hållbar ekonomi och möjlighet att erbjuda jobb under en längre tid av året.

Ditt besök på Kungajaktmuseet Älgens Berg är ett viktigt bidrag till regionen och till människorna som bor i trakten.  

En naturlig upplevelse väntar Dig på Älgens Berg!  

Kungajaktmuseet Älgens Berg är sedan 2008 medlem i Naturturismföretagen