BESÖK OSS

KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG

Kungajaktmuseet Älgens Berg (Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB), beläget på Bergagården, Hunneberg, invigdes av Hans Majestät Konungen den 30 oktober 2001. För museets verksamhet ansvarar Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB som också är ett av Vänersborgs kommun helägda bolag. Fastigheten ägs av kommunens fastighetsbolag.

Idén att bygga ett ”älg- och viltmuseum” härrör till 1980-talet då tillgången på älg var mycket stor på Halle- och Hunneberg. Även den unika kungajakten, som ägt rum på bergen i mer än hundra år samt bergens rika kulturhistoria samt säregna natur och kultur låg till grund för byggnationen av museet.