SVEASKOG

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, med 15 % av den produktiva skogsmarken, och är en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar dessutom aktivit med utveckling av skogens övriga värden, till exempel upplåtelser för
jakt-, fiske och naturupplevelser.

Sveaskogs ekoparker

Ekoparkerna är ett av Sveaskogs verktyg för att arbeta med naturvård, för att bevara, återskapa och utveckla höga naturvärden. Skogsbruk bedrivs i de flesta ekoparker, men anpassas till områdets natur-och

kulturvärden. I ekoparken styr ekologiska värden över ekonomiska. Samtidigt sätts skogens betydelse för friluftslivet och människans välbefinnande i centrum.

Ekopark Halle-Hunneberg

Sveaskog är markägare till Halle-Hunneberg och omfattar cirka 4 800 hektar produktiv skogsmark. Ekoparken invigdes år 2004 av kung Carl XVI Gustaf under högtidliga former. En ekoparkutställning finns idag på Kungajaktmuseet Älgens Berg där besökare kan få veta mer om Sveaskogs ekoparker. Här finns även information om Halle-Hunneberg samt om sevärdheter och aktiviteter som inspirerar till utflykter.