BERGENS HISTORIA

Halleberg och Hunneberg är två av Västergötlands unika platåberg. De ligger som öar på slätten och de skiljer sig från det omgivande landskapet både genom sin historia och sin rika och säregna natur. Bergen är uppbyggda av flera lager av olika bergarter som bildades på bottnen av ett hav för flera hundra miljoner år sedan.

Föddes ur havet

Tvillingbergen föddes ur havet. För 600 miljoner år sedan låg Västergötland under havsytan någonstans nere mot Antarktis. 100 miljoner år senare hade landet rört sig upp till tropiska vatten, där lera och döda organismer skapade alunskiffer. Ytterligare ett par hundra miljoner år senare höll inte jordskorpan för påfrestningarna under rörelsen norrut. I sprickor trängde magma upp och bildade "bulleliknande" hättor där Västgötabergen nu ligger. Istider och erosion har sedan format de nutida bergen.

Människan på bergen

I tusentals år använde bygdens människor bergens skogar som jaktmarker och betesmarker. Man hämtade ved och virke i skogarna och sökte sig upp på bergen för att få skydd i orostider. Rester av gamla försvarsverk – fornborgar – finns ännu kvar. Överallt på bergen kan du stöta på kulturminnen, odlingar med rötter i forntid, exempelvis urgamla färdleder, flottleden genom sjöarna och skogsjärnvägen över de stora mossarna. Ättestupan för oss åter till Asatiden och packstenmonumentet till vår tids svåraste tid, mellankrigstidens arbetslöshet.

Från Kungens till folkets berg

År 1351 gjorde kung Magnus Erikssson bergen till "konungspark" och knappt 200 år senare förklarade Gustav Vasa att all jakt på bergen var förbehållen kungen. Bergen har förblivit i statens ägo allt sedan kung Magnus tid. Idag är det fortfarande kungen och hans gäster som jagar älg här, men annars är det mesta förändrat. I dag är bergen ett turistmål och ett viktigt friluftsområde för omkring hundratusen människor i den omgivande bygden.

Hårt arbete

Ideella krafter har medverkat till att lyfta fram bergens kulturvärden. Några har åter tänt kolmilan i Erdalen, andra har byggt 1100-talskopian av skvaltkvarnen i Prästeklevsbäcken. Träkolet, skogens första industriprodukt, produceras åter medan skvaltkvarnen som är bergens första tekniska innovation åter mal bondens säd. Den gamla husbehovsbränningen av tjära visas i samband med andra evenemang. Torplandskap återställs, historiska vägar återupptäcks och röjs, ekar och stortallar friställs. Ideellt arbetande entusiaster har varit pionjärer när gamla kulturer återtas och visas, till nytta och glädje för växande skaror av historiesökande nutidsmänniskor.