Frågor och bokningar

Tel: 0521-27 00 40                                                
museet@algensberg.com                               
www.algensberg.com                                      Kungajaktmuseet Älgens Berg

Hunneberg 121, 468 31 Vargön

Personal


Naturguide, Verksamhets koordinator

Ola Selin

Tel: 0521-27 00 42
ola.selin@algensberg.com

Museivärd, Ansvarig grupp- och konferensbokningar
Helen Lindvall
Anna Bernling

Tel: 0521-27 00 41
museet@algensberg.comStyrelse
ordförande Annalena Levin (C)

vice ordförande Helge Kneese (KD)

Benny Jonasson ersättare (S)

James Bucci ersättare (V)

Revisor: Daniel Larsson PwC
Lekmannarevisor: Thomas Boström (M)
Lekmannarevisor ersättare: Torsten Gunnarsson (S)