Frågor och bokningar

Tel: 0521-27 00 40                                                
museet@algensberg.com                               
www.algensberg.com                                      Kungajaktmuseet Älgens Berg

Hunneberg 121, 468 31 Vargön

Personal


Naturguide

Ola Selin

Tel: 0521-27 00 42
ola.selin@algensberg.com

Museivärd, Ansvarig grupp- och konferensbokningar
Linda Carlsson

Tel: 0521-27 00 41
linda.carlsson@algensberg.com
 

Kommunikatör 
Susanna Lundgren

susanna.lundgren@algensberg.com
​​​​​​​Tel: 0521-27 00 44


Styrelse
Ordförande: Kent Javette (S)


Revisor: Daniel Larsson PwC
Lekmannarevisor: Thomas Boström (M)
Lekmannarevisor ersättare: Torsten Gunnarsson (S)